Büyük Hayallerle Yola Çıkan Her 10 Girişimden 9’u Yoluna Erken Veda Ediyor. Peki Neden?

Bir girişimin başarılı olmasında, girişimcinin sıkı çalışması ve kendisini işine adaması büyük rol oynar. Ancak, sıkı çalışma ve kendini adama her zaman başarı ile sonuçlanmayabilir.

Yapılan araştırmalara göre girişimlerin yaklaşık %90’ı başarısızlıkla sonuçlanıyor. Peki büyük hayallerle yola çıkan ve başarılı olmak için tüm emeklerini ve zamanlarını kurdukları girişimlere adayan girişimciler neden başarısız oluyorlar?

İşte girişimlerin ve girişimcilerin başarısız olma nedenleri:

1. Başlangıç Sermayesini Tüketmek

Girişimin başarısız olma nedenleri arasında paranın tükenmesi ilk sırada yer alır. Yeni kurulan girişimler finansal ihtiyaçlarını hesaplarken bütün maliyetleri göz önüne almadıkları için başlangıç sermayelerini öngörülen süreden önce bitirirler.

Girişimciler genellikle başlangıç maliyetini düşünürler ve bunun girişim için yeterli olacağını varsayarlar. Başlangıç maliyetinin yanı sıra günlük işletme maliyetlerini dikkate almamanın başarısızlıkla sonuçlanacağının farkına varmazlar.

2. Güçlü Bir Ekip Oluşturamamak

Bir girişimin başlangıç aşamasında karşılaştığı en büyük zorluklardan biri güçlü bir ekip oluşturamamaktır. Birbiriyle uyumlu çalışan güçlü bir ekibe sahip olmak birçok zorluğu aşmayı sağlar. Güçlü bir ekip oluşturulamadığında ise başarısız olma ihtimali yükselir.

Girişimin başarılı olması için ekip üyelerinin her birinin yapılan işe kendini adaması gerekir. Ayrıca farklı yetkinliklere sahip ekip üyeleri, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini bilmeli ve birbirlerini dengelemelidir. Girişimci ekip üyesini oluştururken çok dikkatli olmalı, işe alacağı ilk birkaç kişinin girişiminin başarılı olmasında büyük role sahip olacağını bilmelidir.

3. Piyasayı Anlamada Başarısız Olmak

Girişimler bir fikre dayalı olarak kurulur ama bu fikrin ne kadar uygulanabilir olduğu yeterli bir süre test edilmeden piyasaya girilir. Girişimciler tüketicinin sadece bir fikre para ödemeyeğini bilmelidirler. Tüketici tamamlanmış bir ürün veya hizmet ister. Alacağı ürün veya hizmetin ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına, bir problemini çözüp çözmediğine bakar.

Girişimci başarılı olmak için mutlaka piyasayı detaylı analiz etmeli, tüketicinin ihtiyaçlarını iyi anlamalı, sunacağı ürün veya hizmetin hangi ihtiyaçtan doğduğunu, ne gibi faydalar sağlayacağını bilmelidir. Eğer girişimci başlangıç aşamasında bunları yapmazsa ve piyasanın ihtiyaç duymadığı bir ürün veya hizmeti sunarsa başarısızlık kaçınılmaz olur.

4. Zayıf Pazarlama Stratejisi Oluşturmak

Girişimciler genellikle pazarlamaya önem vermiyorlar. Faydalı ve etkili bir pazarlama stratejisinin girişimin geleceğinde hayati öneme sahip olduğunu bilmiyorlar.

Girişimler ancak müşterileri çekmeyi başarabilirlerse başarılı olabilirler. Bu yüzden müşterilere etkin bir pazarlama stratejisi ile ulaşmak çok önemlidir.

Güçlü bir pazarlama stratejisi girişimin geleceğinde büyük öneme sahiptir. Girişimler zayıf bir pazarlama stratejisi ile yola çıktığında başarısız olma ihtimali yükselir.

5. İş Güvenliğine Yatırım Yapmamak

İş güvenliğine yatırım yapmak çok önemli olmasına rağmen girişimciler bunu çoğu zaman göz ardı ederler. İş güvenliğine önem verildiğinde başarısız olma ihtimali azalır.

Girişimcinin düşünmesi gereken üç tür iş güvenliği vardır: yasal koruma, sigorta yapma, hırsızlık/siber suçları önleme.

Girişimi güvenli tutmak için girişimci bu üç güvenliğe dikkat etmeli ve bunlara yatırım yapmaktan kaçınmamalıdır.

6. Bakış Açısını Yitirmek

Girişimci başarılı olmak için piyasadaki trendleri takip etmeli, sektördeki haberleri okumalı, gelişmeleri yakından izlemeli, rekabet analizi yapmalı, girişimi ile ilgili konularda seminerlere, konferanslara ve etkinliklere katılmalıdır. Girişimci bunları yapmazsa önce bakış açısını yitirir, ardından ise vizyonunu kaybeder.

Büyük hayallerle yola çıkan girişimlerin başarısız olmalarının altında yatan nedenleri anlamak yeni kurulan girişimlerin daha bilinçli bir şekilde yola çıkmalarına katkı sağlar.

Eğer girişimci olmak istiyorsanız yukarıda sıralanan nedenleri anlamak için zaman harcamalısınız. Bu nedenleri özümsediğinizde başarısız olma ihtimalinizin azalacağından emin olabilirsiniz.

Yorum Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here