Milyonerlerin Bizden Farklı Yaptıkları 15 Şey

Kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişilerin bizden farklı şeyler yaparak milyoner olduklarını biliyorsunuzdur. Çünkü bizimle aynı şeyleri yapsalar milyoner olamazlardı. Onları farklı kılan bizden farklı yaptıkları şeylerdir. Peki nedir bu şeyler? Bizim de aynı şeyleri yaparak milyoner olmamız mümkün müdür?

İşte milyonerlerin bizden farklı yaptıkları 15 şey:

1. Tutumludurlar.

Amerika’da 600’den fazla milyoner ile yapılan ankette çıkan sonuçlara göre milyonerlerin milyoner olmasında en büyük etkene sahip şeylerden biri tutumlu olmalarıdır. Tasarruf etme konusundaki kesin kararlılıkları, daha az harcamaları ve gelir-gider dengelerine sıkı sıkıya bağlı olmaları onları milyoner yapan şeylerdendir.

Ülkemiz için de tutumlu insanlar ile ilgili sıklıkça kullanılan ifade vardır: “Eee böyle böyle zengin oluyorlar işte”

Peki siz neden milyoner olmak için tutumlu olmuyorsunuz?

2. Konaklamaya çok para harcamazlar.

Milyonerler tutumlu oldukları için konaklamaya çok fazla para harcamak istemezler. Bu nedenle de konut maliyetleri oldukça düşük olur.

Milyonerlerin çoğu yıllık gelirlerinin üç katını aşmayan evleri satın alırlar.

3. Gelirlerinin çoğunluğunu tasarrufa ayırırlar.

Tutumlu olmak ve uygun fiyatlı evlerde yaşamak milyonerlerin tasarruf etmelerini kolaylaştırır. Siz de milyoner olmak istiyorsanız gelirinizin çoğunluğunu tasarrufa ayırmalısınız.

Yurt dışında yapılan bir araştırmaya göre ortalama bir milyoner yıllık 250 bin dolar kazanırken bunun yalnızca 90 bin dolarını harcıyor. Yani kazandıkları paranın %36’sını harcıyorlar %64’ünü ise tasarruf ediyorlar. Bu tasarruflarını da yatırımda değerlendiriyorlar.

4. Bütçe yapmazlar.

Milyonerler bütçe yapmadan tasarruf etmeyi ve tutumlu olmayı başarabildikleri için bütçe yapmıyorlar. Çünkü kendilerini kontrol edebiliyorlar ve gelirlerinin çoğunu tasarrufa ayırabiliyorlar.

Servet oluşturmak için bütçe yapmak ilk adımlardan biridir. Ancak servetiniz arttıkça öz disiplininiz gelişeceği için ve aşırı harcama yapmayacağınız için bütçe yapmaya ihtiyacınız olmayacak.

5. Ek gelir elde edecek işlerle uğraşırlar.

Tek bir gelir ile servet elde edemeyecekleri için milyonerlerin çoğunlukla birden çok gelirleri oluyor. Bu gelirleri ek işler yaparak elde ediyorlar.

Tek bir gelir ile servet elde edemeyecekleri için milyonerlerin çoğunlukla birden çok gelirleri oluyor. Bu gelirleri ek işler yaparak elde ediyorlar.

Siz de milyoner olmak istiyorsanız tek bir gelir ile yetinmemeli gelir kalemlerinizi çeşitlendirmelisiniz.

6. Gayrimenkul yatırımı yaparlar.

Milyonerler gayrimenkul yatırımı yaparak servetlerini çoğaltıyorlar. Kira gelirinin dışında gayrimenkulün değer artışından kazanıyorlar.

7. Düşük maliyetli fonlara yatırım yaparlar.

Milyonerlerin bizden farklı yaptıkları şeylerden biri de farklı yatırım araçlarında çeşitlendirilmiş ve düşük maliyeti olan fonlara yatırım yapmalarıdır.

8. Yatırımlarını planlamaya daha fazla zaman ayırırlar.

Yapılan araştırmalara göre milyonerler ayda 10,5 saatlerini yatırımlarını planlayarak geçiriyorlar. Siz de milyoner olmak istiyorsanız yatırım yapmadan önce yatırım planı yapmalısınız.

9. Kişisel aktivitelerine daha fazla zaman ayırırlar.

Araştırmalara göre milyonerlerin çoğunluğu haftada 5,5 saatlerini okumaktan zevk aldıkları şeyleri okumaya ve yaklaşık 6 saatlerini egzersize ayırıyorlar. Ortalama bir kişi ise bu aktivitelere toplamda ortalama 2,5 saat ancak ayırabiliyor.

10. Daha az uyuyup daha fazla çalışırlar.

Hepimiz aynı zaman dilimine sahibiz. Ancak milyonerlerin bizden farklı yaptıkları şeylerden biri de uykudan fedakarlık yapmaktır. Milyonerler diğer kişilere göre haftada yaklaşık 8 saat daha az uyurken 6 saat daha fazla çalışıyorlar.

11. Düşünmeye daha fazla zaman ayırırlar.

Milyonerlerin çoğu sabahları kalktıklarında en az 15 dakikalarını düşünmeye ayırıyorlar. Düşünmek onlar için anahtar başarı faktörlerinden biri. Genellikle düşünürken kendilerine şu soruları soruyorlar: Daha fazla para kazanmak için ne yapabilirim? İşim beni mutlu ediyor mu? Yeterince egzersiz yapıyor muyum?

12. Sürüyü takip etmezler.

Milyonerlerin diğerlerinden farklı yaptıkları şeylerden biri de kalabalığın peşinden gitmemeleridir. Onlar herkesin aksine kendi bildikleri şeyin arkasından giderler.

13. Geri bildirim isterler.

Milyonerler kendilerini geliştirmek için geri bildirim isterler. Çoğu kişi eleştirilmek istemediği için diğer kişilerden geri bildirim almıyorken milyonerler geri bildirim alma konusunda ısrarcıdırlar.

Milyonerler iyi veya kötü her geri bildirimin kendilerinin öğrenmelerinde, gelişmelerinde ve daha iyiye gitmelerinde çok önemli rolü olduğunu bilirler.

14. Dirençli, azimli ve sabırlıdırlar.

Kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişileri diğer kişilerden ayıran en büyük farklardan biri de onların zorluklar karşısında çok dirençli olmaları, azim ve sabırla yollarına devam etmeleridir.

15. İşlerine bağlıdırlar.

Yapılan araştırmalar işe bağlılık ile servet arasında güçlü bir ilişki olduğunu söylüyor. Milyonerler de yaptıkları işlere sıkı sıkıya bağlı oldukları için servetlerini artırıyorlar.

İşte kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişilerin bizden farklı yaptıkları şeyler bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu maddelerin milyoner olmak ile gerçekten bir ilgisi var mı? Yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.